RODZAJE NASION

Keram zajmuje się kondycjonowaniem, uszlachetnianiem oraz otoczkowaniem nasion roślin warzywnych, kwiatów i ziół.

Nasiona precyzyjne – kalibrowane – z partii nasion wybrano frakcje o jednolitych wymiarach najlepiej kiełkującą. Operacja ta zapewnia wyrównane wschody roślin w polu.

Nasiona myte – po odkażeniu nasion metodami fizycznymi, odmyciu inhibitorów kiełkowania nasiona te są pozbawione większości patogenów i zapewniają równomierne wschody roślin w gruncie.

Nasiona podkiełkowane – szybko kiełkujące – podkiełkowanie nasion w laboratorium skraca czas kiełkowania nasion i zapewnia szybkie i równomierne wschody roślin.

Nasiona zaprawione. Środki chemiczne dobrano w oparciu o aktualny program ochrony roślin. Uwzględniono patogeny występujące na nasionach, zastosowano zaprawy o najmniejszej toksyczności dla środowiska. Użyte środki chronią również rośliny przed patogenami zawartymi w glebie. Nasiona zaprawione pokryto powłoką, chroniąc użytkownika przed szkodliwym działaniem środków ochrony roślin i powiększając wielkość nasion.

Nasiona otoczkowane. Nasiona na które naniesiono otokę, zoocydy i warstwę powierzchniową. Nasiona podzielono na dokładne frakcje sitowe w celu dostosowania wymiarów do wymogów siewnika szklarniowego lub punktowego siewnika polowego. Na powierzchnię nałożono powłokę z talku by wyeliminować tarcie w siewniku.

Zastosowane opakowanie zabezpiecza nasiona przed zawilgoceniem. Na opakowaniu podano: ilość nasion w sztukach lub masę nasion w kg oraz wielkość frakcji nasion – kaliber w [mm]. Podano rodzaje i ilości zastosowanych środków chemicznych oraz klasę toksyczności.

Oferowane nasiona to najlepsze partie kwalifikowanych odmian lub odmiany dostarczone przez plantatora, fachowo przygotowane i przystosowane do siewu punktowego.

Oferta obejmuje również usługowe otoczkowanie nasion dostarczonych przez plantatorów. Wymagany minimalny czas wykonania usługi wynosi ok. 3 dni